تماس با ما

اینستاگرام ما

اینستاگرام داده های نامعتبر را بازگرداند.
آبفای قزوین
۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 0

کنترل نهایی و ارسال الکترو موتورهای سفارشی قزوین
300 تا 600 متر مکعب  در ساعت
74 تا 110 متر
قدرت الکترو موتور از 110 تا 150 کیلووات

نظر بدهید