تماس با ما

اینستاگرام ما

اینستاگرام داده های نامعتبر را بازگرداند.
ایستگاه پمپاژتصفیه خانه شماره 1 اهواز
۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 0

تعویض پمپ های ایستگاه پمپاژتصفیه خانه شماره 1 اهواز
30 درصد کاهش مصرف انرژی
با اجرای این طرح علاوه بر کاهش مصرف، سالیانه تا حدود 40 میلیون تومان درهزینه تعمیر و نگهداری نیز صرفه جویی میشود

نظر بدهید