تماس با ما

اینستاگرام ما

امکان برقراری ارتباط با اینستاگرام وجود ندارد.
ایستگاه پمپاژ سرنجه زیودار
۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 0

ساخت 3 دستگاه پمپ توربینی عمودی، نصب در عمق 8.5 متری
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
مشاور، تست و نظارت: آب و خاک کشور
ظرفیت: 360m3/h
ارتفاع آبدهی: 180m
متریال بدنه: چدن GG25
متریال پروانه: SS420
موتور: 315Kw الکتروموتور جمکو

نظر بدهید