تماس با ما

اینستاگرام ما

اینستاگرام داده های نامعتبر را بازگرداند.
۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 0

شیوه انتخاب صرفه جویی انرژی در پمپ های گریز از مرکز پمپ های سانتریفیوژ (گریز از مرکز) با پشتیبانی از میزان جریان های بالا، یک جریان نرم و بدون ضربان را تحویل می دهد و با تنظیم سرعت جریان، یک طیف گسترده ای را بدون آسیب رسیدن به پمپ ارائه می دهد..

نظر بدهید